IMG09192
IMG09192 takeTlogodiapwit5 IMG09192
IMG09192
BLSDAN

 


DAN OPLEIDINGEN
BASIC LIFE SUPPORT

Het Basic Life Support (BLS) programma is bedoeld om de kennis en vaardigheden aan te leren nodig om eerste hulp te verlenen aan volwassen slachtoffers in afwachting van de medische hulpdiensten. BLS gaat in op meerdere technieken die het slachtoffer in leven kunnen houden of kunnen reanimeren.

Aan het eind van dit programma, DAN Basic Life Support, kunnen cursusdeelnemers:

 • Gevaar herkennen en een veiligheidsbeoordeling uitvoeren van de omgeving van het ongeval.
 • Zichzelf beschermen tegen kruisinfecties.
 • Het bewustzijn van het slachtoffer controleren.
 • De ademhaling van het slachtoffer controleren.
 • Indien nodig de luchtwegen van het slachtoffer vrijmaken.
 • De hulpdiensten alarmeren alarmeren.
 • Beademing, borstcompressie of reanimatie van het slachtoffer uitvoeren.
 • Hulp verlenen bij verslikking.
 • Een bewusteloos, ademend persoon in de stabiele zijligging leggen.
 • Hulp verlenen bij (ernstige) uitwendige bloedingen.
 • Hulp verlenen aan gewonden in shock.


MEER WETEN?

Mail ons voor vragen of om je aan te melden voor een intake.

Mail ons... >

DANmarchio


WEBSITE DAN EUROPE... >

 

OVERIGE OPLEIDINGEN: