IMG09192
IMG09192 takeTlogodiapwit5 IMG09192
IMG09192
IMG07882

 


OPEN CIRCUIT

LEVEL II EXTENDED RANGE

In deze cursus maak je je de theorie en praktijk (techniek) eigen van decompressie-duiken.

Er zijn twee Level II-varianten:

1. Open Circuit Extended Range (Air) Diver
In deze cursus leer je een decompressie-duik zorgvuldig te plannen met lucht als hoofdgas. Er worden duiken gemaakt tot een maximale diepte van 50 meter.
Om deze cursus te kunnen volgen moet je tenminste voldoen aan de door de IART opgestelde ingangseisen:
 • Beschikken over Rescue en CMAS 2* of gelijkwaardige certificering.
 • In het bezit zijn van een Nitrox Level I certificaat.
 • 80 gelogde duiken gemaakt hebben.
 • 10 gelogde Nitrox duiken gemaakt hebben.
 • 18 jaar oud zijn.
 • In het bezit zijn van een geldige medische keuring.
Op basis van je duikervaring, -kennis en -vaardigheden kunnen wij uit veiligheidsoogpunt aanvullende voorwaarden stellen.
2. Open Circuit Extended Range (Normoxic Trimix) Diver
In deze cursus leer je een decompressie-duik zorgvuldig te plannen met Normoxic Trimix als hoofdgas. Er wordt gedoken tot een diepte van maximaal 60 meter.
Om deze cursus te kunnen volgen moet je tenminste voldoen aan de door de IART opgestelde ingangseisen:
 • Beschikken over Rescue en CMAS 2* of gelijkwaardige certificering.
 • In het bezit zijn van een Nitrox Level I certificaat.
 • 80 gelogde duiken gemaakt hebben.
 • Tenminstens 10 gelogde Nitrox duiken gemaakt hebben.
 • Tenminste 18 jaar oud zijn.
 • In het bezit zijn van een geldige medische keuring.
Op basis van je duikervaring, -kennis en -vaardigheden kunnen wij uit veiligheidsoogpunt aanvullende voorwaarden stellen.


MATERIAAL
Je kunt bij ons de opleidingen volgen inclusief of exclusief de huur van de benodigde duikmaterialen. Indien gewenst kun je bij ons ook terecht voor advies bij de aanschaf van duikmaterialen en configuraties.

MEER WETEN?
Mail ons voor vragen of om je aan te melden voor een intake.
Mail ons... >